17. maj 2013
Spoko, ja też!

Spoko, ja też!

17 maja br. startuje akcja społeczna „Spoko, ja też!”, przygotowana i zrealizowana przez Kampanię Przeciw Homofobii, będąca odpowiedzią na przemoc i dyskryminację, której doświadcza młodzież LGB. Patronem medialnym kampanii jest MTV Polska.

Elementem wyróżniającym akcję „Spoko, ja też!” są jej bohaterowie i bohaterki – Millenialsi - uczniowie i uczennice, którzy zdecydowali się opowiedzieć o tym, jak przeżywają swoją orientację psychoseksualną oraz jaki jest jej wpływ na rozmaite aspekty ich codziennego życia w szkole i poza szkołą. Akcja ma zasięg ogólnopolski, a głównym kanałem komunikacji jest Internet. Spoty będą tez emitowane w maju i czerwcu na MTV Polska.

W akcję włączyli się liczni artyści, dziennikarze i celebryci, którzy 17 maja (IDAHO Day – Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią) wyrażą swoje poparcie dla propagowania tolerancji i wsparcia osób LGBT: m.in. Michał Piróg, Natalia Siwiec, Karolina Korwin-Piotrowska, Doda, czy Edyta Górniak.
W ramach akcji co poniedziałek, przez cztery tygodnie, będą emitowane premierowe klipy. Materiały z kampanii są dostępne pod adresem: www.mtv.pl/kph .
Rdzeniem akcji „Spoko, ja też!” są krótkie filmy, których bohaterowie i bohaterki – reprezentanci pokolenia milenijnego – otwarcie i szczerze opowiadają o własnych doświadczeniach przez pryzmat swojej orientacji seksualnej. Ich wypowiedzi obejmują różnorodne zagadnienia – relacje z rodzicami, rówieśnikami, odkrywanie siebie, coming out, ich marzenia i codzienne trudności. Ponieważ nie są osobami publicznymi, o których czyta się w gazetach czy ogląda w TV, każdej młodej lesbijce, gejowi czy osobie biseksualnej łatwiej się z nimi utożsamić.

Badanie przeprowadzone przez KPH wykazało, że w grupie wiekowej 15-18 lat myśli samobójcze występują pięć razy częściej u osób LGB niż osób heteroseksualnych , na co bezpośredni wpływ mogą mieć przejawy dyskryminacji, których doświadczają na co dzień – począwszy od kreowania ich negatywnego wizerunku w grupie rówieśniczej, poprzez bezpośrednie obraźliwe komentarze i obelgi, na przemocy fizycznej skończywszy.
Celem akcji „Spoko, ja też!” jest więc wsparcie młodych osób LGB i pokazanie im, że w swoich trudnych doświadczeniach nie są osamotnieni. Pragniemy również przekazać nieheteroseksualnym nastolatkom, że ich orientacja nie jest powodem do wstydu, a przede wszystkim – że nie usprawiedliwia nierównego traktowania.

Na dodatkowe pytania odpowie koordynator projektu:
Jan Świerszcz
członek zarządu Kampanii Przeciw Homofobii
tel.: 798 522 458
e-mail: jswierszcz@kph.org.pl